E-mail : suptarhouse@gmail.com ตั้งอยู่อาคาร SUM Edutainment เยื้องวัดนวลจันทร์ โทร 090-292-6778 , 099-629-5391 , ID Line : 0996295391

สถาบันต้องการผู้ร่วมงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้...

Account Executive ( AE )

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกลักษณะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่และมีพาหนะรถยนตร์หรือมอเตอร์ไซค์
 • เงินเดือนตามตกลง+ประกันสังคม/ชีวิต+ค่าคอมมิชชั่น
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด
สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • 1.สมัครทางอีเมล์พร้อมแนบประวัติ/รูปภาพการสมัครงาน
 • E-mail : suptarhouse@gmail.com
 • 2.สมัครทางไลน์ โดยแอดไอดี : 0996295391 ส่งรูป/ประวัติเป็นไฟล์อัลบั้ม
 • 3.สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน-รูปถ่ายขนาด2นิ้ว
 • ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจสัมภาษณ์ในวันสมัคร(โปรดแต่งกายสุภาพ)
Go To Top

ครูสอนขับร้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิคลักษณะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
 • มีพื้นฐานการสอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเทคนิคและจิตวิทยาในการสอนเป็นอย่างดี
 • เงินค่าสอนตามตกลง+ประกันสังคม/ชีวิต+ค่าคอมมิชชั่น
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด
สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • 1.สมัครทางอีเมล์พร้อมแนบประวัติ/รูปภาพการสมัครงาน
 • E-mail : suptarhouse@gmail.com
 • 2.สมัครทางไลน์ โดยแอดไอดี : 0996295391 ส่งรูป/ประวัติเป็นไฟล์อัลบั้ม
 • 3.สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน-รูปถ่ายขนาด2นิ้ว
 • ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจสัมภาษณ์ในวันสมัคร(โปรดแต่งกายสุภาพ)
Go To Top

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการตลาดขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิคลักษณะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • การความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้าง
 • เงินเดือนตามตกลง+ประกันสังคม/ชีวิต+ค่าคอมมิชชั่น
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด
สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • 1.สมัครทางอีเมล์พร้อมแนบประวัติ/รูปภาพการสมัครงาน
 • E-mail : suptarhouse@gmail.com
 • 2.สมัครทางไลน์ โดยแอดไอดี : 0996295391 ส่งรูป/ประวัติเป็นไฟล์อัลบั้ม
 • 3.สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน-รูปถ่ายขนาด2นิ้ว
 • ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจสัมภาษณ์ในวันสมัคร(โปรดแต่งกายสุภาพ)
Go To Top

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับม.6หรือปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิคลักษณะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • การความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้าง
 • เงินเดือนตามตกลง+ประกันสังคม/ชีวิต+ค่าคอมมิชชั่น
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด
สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • 1.สมัครทางอีเมล์พร้อมแนบประวัติ/รูปภาพการสมัครงาน
 • E-mail : suptarhouse@gmail.com
 • 2.สมัครทางไลน์ โดยแอดไอดี : 0996295391 ส่งรูป/ประวัติเป็นไฟล์อัลบั้ม
 • 3.สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน-รูปถ่ายขนาด2นิ้ว
 • ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจสัมภาษณ์ในวันสมัคร(โปรดแต่งกายสุภาพ)
Go To Top

ผู้กำกับและเขียนบท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่กำหนดระดับการศึกษา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนบทภาพยนตร์-ละคร
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับภาพยนตร์-ละคร
 • มีผลงานที่นำเสนอต่อสาธารณะชนที่ใดก็ได้(นำมาพรีเซ้นท์ในวันสมัคร)
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • การความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้าง
 • เงินเดือนตามตกลง+ประกันสังคม/ชีวิต+ค่าคอมมิชชั่น
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด
สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • 1.สมัครทางอีเมล์พร้อมแนบประวัติ/รูปภาพการสมัครงาน
 • E-mail : suptarhouse@gmail.com
 • 2.สมัครทางไลน์ โดยแอดไอดี : 0996295391 ส่งรูป/ประวัติเป็นไฟล์อัลบั้ม
 • 3.สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน-รูปถ่ายขนาด2นิ้ว
 • ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจสัมภาษณ์ในวันสมัคร(โปรดแต่งกายสุภาพ)
Go To Top

โมเดลลิ่ง / Modeling

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับม.6หรือปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิคลักษณะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์และเคยผ่านงานบันเทิงมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด
สมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • 1.สมัครทางอีเมล์พร้อมแนบประวัติ/รูปภาพการสมัครงาน
 • E-mail : suptarhouse@gmail.com
 • 2.สมัครทางไลน์ โดยแอดไอดี : 0996295391 ส่งรูป/ประวัติเป็นไฟล์อัลบั้ม
 • 3.สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครงาน-รูปถ่ายขนาด2นิ้ว
 • ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจสัมภาษณ์ในวันสมัคร(โปรดแต่งกายสุภาพ)
Go To Top