E-mail : suptarhouse@gmail.com ตั้งอยู่อาคาร SUM Edutainment เยื้องวัดนวลจันทร์ โทร 099-629-5391 , 06-5858-4144 (ครูโบ) ID Line : 020440168

คอร์สเด็กเล็ก Junior รับอายุ 4-8 ขวบ

Junior1 เรียน 8 ชม. (เรียน 4 ครั้งๆละ 2 ชม.) ราคา 4, 000 บาท

เริ่มต้นจากน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เริ่มต้นเรียนรู้จากพื้นฐานที่ถูกต้อง ปรับบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับน้องๆ หลักสูตรนี้สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 8 ปี เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกสมาธิ ละลายพฤติกรรม ลดความประหม่า ตื่นกลัว และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยยังคงความเป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าแสดงออกสมวัยเด็ก อย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมในห้องเรียน จะช่วยเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสม รู้สึกมีความสุข และมีความมั่นใจในตัวเอง และปิดท้ายด้วยการสอนและแนะนำวิธีการแคสติ้งงานต่างๆ
คุณสมบัติผู้เรียน
 • ไม่มีพื้นฐานการแสดง
 • ต้องการความกล้าแสดงออก
 • อายุ 4 - 8 ปี
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. ระยะเวลาเรียน 8 ชั่วโมง
 • เปิดสอนตลอดทั้งปี สอบถามกับทางสถาบันฯ 02-0440-168 , 099-629-5391
 • ไอดีไลน์ : 020440168 สถาบันตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว60 (สหมงคง สตูดิโอ)
 • รับบัตรเดบิต/เครดิต ทุกธนาคารไม่มีชาร์ท
Go To Top

Junior2 เรียน 8 ชม. (เรียน 4 ครั้งๆ ละ 2 ชม.) ราคา 4, 000 บาท

ต่อยอดการแสดงอย่างเข้มข้น เพิ่มเติมกระบวนการด้านการแสดงให้กับน้องๆ อย่างเป็นระบบ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปทางการพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตัวเอง ความกล้าแสดงออก ดึงคาอรคเตอร์ หรือตัวตนที่แท้จริง (พรสวรรค์) ที่โดดเด่นที่สุดของน้องมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาและปรับเปลี่ยนจุดด้อย ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นใจ ด้วยแบบฝึกหัดทางการแสดงที่สนุกสนาน จะช่วยเสริมพัฒนาการให้น้องๆรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะทางการแสดงออกที่ดีขึ้น และเช่นเคยปิดท้ายด้วยการสอนและแนะนำวิธีแคสติ้งงานแสดงต่างๆ
คุณสมบัติผู้เรียน
 • มีพื้นฐานการแสดงมาบ้าง
 • ต้องการความกล้าแสดงออก
 • อายุ 4 - 8 ปี
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. ระยะเวลาเรียน 8 ชั่วโมง
 • เปิดสอนตลอดทั้งปี สอบถามกับทางสถาบันฯ 02-0440-168 , 099-629-5391
 • ไอดีไลน์ : 020440168 สถาบันตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว60 (สหมงคง สตูดิโอ)
 • รับบัตรเดบิต/เครดิต ทุกธนาคารไม่มีชาร์ท
Go To Top
Go To Top

ขับร้อง (Voice) เรียน 10 ชม. เรียน 5-10 ครั้งละๆ 1-2 ชม.

ราคา 8,000 บาท เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. เลือกเวลาเรียนได้
คุณสมบัติผู้เรียน
 • ไม่มีพื้นฐานการร้องมาเลยก็ได้
 • ต้องการพัฒนาในการขับร้องอย่างถูกวิธีจนถึงการประกวด
 • รับอายุปี 4 ขวบขึ้นไป
 • เปิดสอนตลอดทั้งปี สอบถามกับทางสถาบันฯ 02-0440-168 , 099-629-5391
 • ไอดีไลน์ : 020440168 สถาบันตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว60 (สหมงคง สตูดิโอ)
 • รับบัตรเดบิต/เครดิต ทุกธนาคารไม่มีชาร์ท
Go To Top

คอร์สเด็กโต Stars Courses อายุ 10 ปีขึ้นไป

New star เรียน 16 ชม. ครั้งละ 4 ชม. 4 ครั้ง ราคา 6,000 บาท

เริ่มต้นจากน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เริ่มต้นเรียนรู้จากพื้นฐานที่ถูกต้อง ปรับบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับน้องๆ หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกสมาธิ ละลายพฤติกรรม ลดความประหม่า ตื่นกลัว และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยยังคงความเป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมในห้องเรียน จะช่วยเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสม รู้สึกมีความสุข และมีความมั่นใจในตัวเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้ารายละเอียด
คุณสมบัติผู้เรียน
 • ไม่มีพื้นฐานการแสดง
 • ต้องการความกล้าแสดงออก
 • อายุ 10 ปีขึ้นไป
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. ระยะเวลาเรียน 8 ชั่วโมง
 • เปิดสอนตลอดทั้งปี สอบถามกับทางสถาบันฯ 02-0440-168 , 099-629-5391
 • ไอดีไลน์ : 020440168 สถาบันตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว60 (สหมงคง สตูดิโอ)
 • รับบัตรเดบิต/เครดิต ทุกธนาคารไม่มีชาร์ท
Go To Top

Superstar 12 ชม เรียนครั้งละ 4 ครั้งๆละ 3 ชม. 8,000 บาท

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับ ดารา – นักแสดง - นางแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มเทคนิคด้านการแสดงและการเดินแบบ-โพสท่าให้กับน้องๆ เพิ่มเติมกระบวนการด้านการแสดงและเดินแบบ-โพสท่าให้กับน้องๆ อย่างเป็นระบบ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกสมาธิ ละลายพฤติกรรม ลดความประหม่า ตื่นกลัว และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยยังคงความเป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมในห้องเรียน จะช่วยเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสม รู้สึกมีความสุข และมีความมั่นใจในตัวเอง นักเรียนจะได้รับโอกาสจากครูดารา 4 ท่านในการสอนเทคนิคและแนะนำช่องทางต่างๆ รวมถึงได้รับความรู้ของการเดินแบบโพสท่าและการพาไปถ่ายภาพที่สตูดิโอ โฟโต้เฮ้าท์ กับช่างภาพระดับแถวหน้าของไทยเพื่อนำไปเสนอให้กับโปรดักชั่น เฮ้าท์ต่างๆ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิง
คุณสมบัติผู้เรียน
 • มีพื้นฐานการแสดงจากระดับพื้นฐานมาแล้ว
 • ต้องการพัฒนาความรู้ที่สูงขึ้น
 • อายุ 10 ปีขึ้นไป
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00-15.00 น. ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • เปิดสอนตลอดทั้งปี สอบถามกับทางสถาบันฯ 02-0440-168 , 099-629-5391
 • ไอดีไลน์ : 020440168 สถาบันตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว60 (สหมงคง สตูดิโอ)
 • รับบัตรเดบิต/เครดิต ทุกธนาคารไม่มีชาร์ท
Go To Top

คอร์สขับร้อง Voice 10 ชม. ครั้งละ 1-2 ชม. 5-10 ครั้ง 8,000 บาท

สร้างความมั่นใจและเพิ่มเทคนิคด้านการร้องให้กับน้องๆ เพิ่มเติมกระบวนการด้านการถ่ายทอดให้กับน้องๆ อย่างเป็นระบบด้านการร้อง เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกสมาธิ ละลายพฤติกรรม ลดความประหม่า ตื่นกลัว และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยยังคงความเป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมในห้องเรียน จะช่วยเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสม รู้สึกมีความสุข และมีความมั่นใจในตัวเอง นร.จะกล้าร้องได้อย่างมั่นใจ
คุณสมบัติผู้เรียน
 • ไม่มีพื้นฐานการร้องเลยก็ได้
 • ต้องการความมั่นใจในการร้องอย่างเป็นขั้นตอน
 • อายุ 10 ปีขึ้นไป
 • เปิดสอนตลอดทั้งปี สอบถามกับทางสถาบันฯ 02-0440-168 , 099-629-5391
 • ไอดีไลน์ : 020440168 สถาบันตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว60 (สหมงคง สตูดิโอ)
 • รับบัตรเดบิต/เครดิต ทุกธนาคารไม่มีชาร์ท